076 023 96 01   ann@korucoaching.se

Slide background

DU KAN OM DU VILL

Vill du?

I DET DOLDA FINNS DE VACKRASTE SKATTER

Vilka är dina tillgångar?

Slide background

VI HAR LÄNGE ANVÄNT VERKTYG FÖR ATT TA OSS FRAM

Vad behöver du?

Livsspiralen coaching – själsligt växande och nystart

Livet erbjuder oss fantastiska möjligheter med situationer, personer, lärande och växande. Du kan låta slumpen avgöra eller bestämma själv. Vet du vart du är på väg eller vill du ändra riktning? Välj bland möjligheterna istället för att fokusera på problemen. Vill du växa och njuta av livet? Bryt mönster och gör medvetna val. Kanske har du svårt att få tillgång till de resurser som gör dig unik. Vilka potential har du? Oavsett var du står kanske du behöver någon som kan hjälpa dig att se olika perspektiv. Du kan behöva verktyg för att ta dig fram så att du har möjlighet att hitta dina inre tillgångar. Livsspiralen coaching hjälper dig att hitta mod att växa och ta ut riktningen på den väg du väljer. Är du i behov av växande och nystart? Då har du kommit rätt.

 

Nå din fulla potential

Hur du mår beror på hur du uppfattar och tolkar din verklighet. Du har tidigt utvecklat strategier för hur du ska hantera situationerna som uppstår i ditt liv. Det är inte hur du har det, utan hur du tar det som betyder något. Tankemönster spelar oss många gånger onödiga spratt. Genom att bli uppmärksam på dina reaktioner kan du anamma en vilja att bestämma hur du ska agera. När du agerar annorlunda kan du så småningom bryta tidigare mönster.

Du beter dig olika i olika situationer. Problem uppstår när du själv inte kan kontrollera hur du agerar i vissa situationer. Du blir föremål för en av dina delpersonligheter. Delpersonligheter är benämningen på de många olika ansikten som vi har förmåga att visa i olika situationer. De finns där för att hjälpa. Målet är att med medveten vilja och varsamhet styra när våra olika ansikten visar sig. Du kan själv inta olika roller eller sätta på dig rätt kostym för ändamålet.

För att kunna kontrollera dina delpersonligheter måste du först veta vem du är i din innersta kärna. Målet är att du ska kunna vara dig själv i så många situationer som möjligt. När du lyssnar till ditt inre och följer flödet i ditt liv kan du uppnå din fulla potential.

 

Förstå hur allt hänger ihop

När du följer ditt hjärta och vet vem du innerst inne är blir det lättare att göra medvetna val. Du kan fatta bra beslut som gynnar både dig och människor i din omgivning. Det du gör för dig själv ger ringar på vattnet i positiv bemärkelse. Din egen medvetenhet skapar en större acceptans för dig själv och för andra.

Tidiga mönster gör att du lättare provoceras av vissa personer eller situationer. Du ser dubbelexponeringar av tidigare erfarenheter i nya situationer och reagerar reflexmässigt. Din medvetenhet om detta gör att du kan fördröja din instinktiva reaktion och därmed agera utifrån ditt och andra människors bästa intresse.

Medvetenheten kommer genom att du lär känna dig själv. Vad får dig att känna glädje och harmoni? Vad provoceras du av och varför? Kanske lär du dig så småningom att inte gå igång på det som du alltid gjort. Du går från att säga ”Det är så här jag är”, till att säga ”Det är så här jag vill vara.”

 

Grupper

Du kommer på ett eller annat sätt att vilja känna gemenskap och tillhörighet. Kanske kommer du från en intakt kärnfamilj? Kanske har du skapat en egen? På något sätt kommer du att tillhöra en grupp; familjen, släkten, vännerna, arbetskamraterna eller kollegorna.

Du kanske låter andra ta kommandot och leda. Kanske känner du dig överkörd. Har du tur får du alltid din vilja igenom. Vem du är beror mycket på hur du känner dig själv. Det beror också på hur mycket du låter andra påverka dig och ditt handlande.

Du kommer att söka dig till det som är bekant för dig. Du kanske kommer att känna dig tvingad att genomföra uppgifter med människor som påverkar dig negativt. Hur kan du ta dig vidare och se möjligheter istället för problem?

Viljan att se varje ny situation som ett lärande, och en möjlighet att växa, finns hos dig. Du måste bara hitta den. Vad behöver du för att hitta ditt sanna jag och kunna påverka dig själv och andra på bästa möjliga sätt?

Livet går i cykler. Vilken är din bästa årstid?