076 023 96 01   ann@korucoaching.se

Coaching

You are here: Home / Coaching
dockor

Coaching fokuserar på de behov som finns idag och vad som behöver utvecklas för att ta tillvara dina möjligheter och resurser. Till skillnad från terapin så fokuserar coaching på här och nu, och framtiden. Det handlar om att hitta din vilja och använda den för att frigöra dina potential. Coachen sitter inte inne med några svar. De har du själv inom dig. Coachen hjälper dig att sätta upp mål och delmål där din insikt följs av handling. Coachen hjälper dig att hitta nycklarna, men du väljer själv om du vill låsa upp till de outforskade utrymmena i ditt inre.

Kvalitetssäkring

Oavsett om du går i coaching här eller hos någon annan är det viktigt att du erbjuds kvalitet. Min utbildning genom Humanova är kvalitetssäkrad genom EMCC (European Mentoring & Coaching Council) med EQA (European Quality Award) det vill säga en europeisk kvalitetskontroll. Läs gärna mer på länkarna till vänster.