076 023 96 01   ann@korucoaching.se

Livsspiralen

You are here: Home / Livsspiralen
New Zealand iconic fern koru unfurling

Livsspiralen coaching har fått sitt namn av den maoriska symbolen Koru som kommer av formen på ett outsprunget blad från en silverträdormbunke. Den finns på Nya Zeeland. Bladets form symboliserar nytt liv, växande, styrka och fred. Koruns cirkelform uttrycker oavbruten rörelse medan dess ihoprullade inre ger en antydan om återgång till utgångspunkten. Likt Koruns cikelform går livet i cykler. Vi måste gå tillbaka till utgångspunkten, till oss själva, för att klara av de ständiga förändringar som livet utsätter oss för.

koru_logo

Korun i övriga kulturer

I den keltiska kulturen finns Korun som symbol  för att frigöra kreativt potential. Spiralen ritas oftast medsols  och representerar då tur och lycka. Det är för att den harmoniserar med jordens rörelse kring solen.

I den japanska kulturen representerar Korun himmel, jord och mänskligheten och den komplexa relationen dem emellan – ett förhållande som utgör livet. Den kan också stå för vår livsscykel; födelse, död och passagen däremellan.