076 023 96 01   ann@korucoaching.se

klippor2

Välkommen hit!

Jag har alltid varit nyfiken på livet. En resa till Nya Zeeland 2007 kom att bli den symboliska starten för min medvetna resan genom livet. Nyfikenheten, och intresset för människor, tog mig vidare in i Psykosyntesens värld. 2017 avslutade jag en flerårig utbildning till samtalscoach och samtalsterapeut vid HumaNova i Stockholm. Den språkliga -, såväl som den kroppsliga kommunikationen är redskap som jag använder mig av för att hantera min vardag. I arbetet med människor har jag för  vana att ha individen i fokus utifrån personliga förutsättningar med givna mål. Erfarenheten av att leda personers utveckling framåt har inspirerat till vidare växande. Min tidiga yrkesbana började i läraryrket. Jag är legitimerad lärare i svenska och engelska, med en samlad erfarenhet av över 15 år inom  kommunal skola, friskola och Kriminalvårdens Lärcentrum i Östra Sörmland.

ann

Ann Lundqvist

”För mig är det viktigt med rutiner. Det är svårt ibland. Jag är lite som Skalman. Jag behöver mat- och sovklocka. En promenad och meditation, ibland på en klippa vid havet, är min förberedelse inför dagen. Det gör att jag klarar oförutsedda händelser bättre. Att vara jordad gör att jag bibehåller mitt lugn och inte går upp i varv eller bli alltför stressad.”