076 023 96 01   ann@korucoaching.se

Vad gör coachen?

You are here: Home / Vad gör coachen?
NEPAL

Att vara coach med psykosyntesen som grund innebär att hjälpa till att frigöra människors potential. Coachen ställer frågor för reflektion och har målet i sikte. Fokus läggs på möjligheter och lösningar. Coachens uppgift är att vara en sammanhållande, positiv, tillåtande och bejakande kraft som är icke-värderande. Coachen ger inga lösningar utan ser till att de svar du har inom dig får en chans att komma ut i ljuset. När viljan och insikten är nådd kräver coachen att denna insikt följs av handling. Coachen arbetar med olika metoder för att ytterligare öka medvetenheten hos individen.

Coachen är ett stöd under din växtprocess. Någon att hålla i när du tar dina första steg mot det outforskade.

Coaching fokuserar på:

  • Nutid, framtid
  • Outnyttjad potential
  • Självrealisering
  • Det friska, definiera mål för livet
  • Utforskning framåt
  • Ta reda på hur
  • Du är experten
  • Mål
  • Resultat