076 023 96 01   ann@korucoaching.se

Vad gör du?

You are here: Home / Vad gör du?
trappa

Som klient i coaching har du en aktiv roll i din egen utveckling och framgång. Du behöver hitta din vilja som redskap för att föra dig framåt. Du kommer att behöva öva på dina nyfunna insikter i praktiken. När du bryter mönster är det övandet och görandet som håller dig kvar i de beteenden som du önskar dig. Det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor och mönster. Processen innehåller både framsteg och tillbakagång. Det är helt i sin ordning. Övning ger färdighet. En coachingprocess brukar ta någonstans mellan 5-10 sessioner. Finns behov av fler sessioner är det oftast inte längre tal om coaching, utan terapi.

Vilket blir ditt nästa steg?

Kanske vet du redan målet och syftet med den coaching du vill ha. Eller så har du fastnat i något och vill ta dig vidare. Om du upplever ditt problem som stort eller litet, har ingen betydelse. Om det hindrar dig från att ta nästa steg kan det vara läge att ta hjälp av en coach.